Bảo vệ môi trường: Chìa khóa để Việt Nam phát triển bền vững /

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Thị Thanh Xuân
Đồng tác giả: Nguyễn, Thị Hoa
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00568naa a2200169 4500
005 20170109202434.0
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
100 1 |a Trần, Thị Thanh Xuân  
245 1 0 |a Bảo vệ môi trường: Chìa khóa để Việt Nam phát triển bền vững /  |c Trần Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Hoa 
653 |a Bảo vệ môi trường 
653 |a Môi trường 
653 |a Phát triển bền vững 
700 1 |a Nguyễn, Thị Hoa 
773 0 |g 2016, Số 18, tr.17-19  |t Kinh tế và Dự báo 
942 |2 ddc  |c BT 
999 |c 55666  |d 55666