Lịch sử tám mươi năm chống Pháp: Tác phẩm được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh\

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Huy Liệu
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 940.53 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn