Trích dẫn APA

Phạm, N. T., & Châu, V. T. Ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp tới hiệu quả quản lý thuế ở TP. Hồ Chí Minh.

Chicago Style Citation

Phạm, Ngọc Toàn, and Văn Tuấn Châu. Ảnh Hưởng Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Tới Hiệu Quả Quản Lý Thuế ở TP. Hồ Chí Minh.

Trích dẫn MLA

Phạm, Ngọc Toàn, and Văn Tuấn Châu. Ảnh Hưởng Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Tới Hiệu Quả Quản Lý Thuế ở TP. Hồ Chí Minh.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.