Ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp tới hiệu quả quản lý thuế ở TP. Hồ Chí Minh /

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Ngọc Toàn
Đồng tác giả: Châu, Văn Tuấn
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00650naa a2200193 4500
005 20170116200004.0
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
100 1 |a Phạm, Ngọc Toàn 
245 1 0 |a Ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp tới hiệu quả quản lý thuế ở TP. Hồ Chí Minh /  |c Phạm Ngọc Toàn, Châu Văn Tuấn 
653 |a Doanh nghiệp thuế 
653 |a Thuế 
653 |a Quản lý 
653 |a Kiểm soát nội bộ 
653 |a Chi cục thuế 
700 1 |a Châu, Văn Tuấn 
773 0 |g 2016, Số 14, tr.27-30  |t Kinh tế và Dự báo 
942 |2 ddc  |c BT 
999 |c 55779  |d 55779