Trích dẫn APA

Bùi, T. T. H., & Đào, V. K. Phân tích kinh tế chính sách thủy lợi phí.

Chicago Style Citation

Bùi, Thị Thu Hòa, and Văn Khiêm Đào. Phân Tích Kinh Tế Chính Sách Thủy Lợi Phí.

Trích dẫn MLA

Bùi, Thị Thu Hòa, and Văn Khiêm Đào. Phân Tích Kinh Tế Chính Sách Thủy Lợi Phí.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.