Phân tích kinh tế chính sách thủy lợi phí /

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Thị Thu Hòa
Đồng tác giả: Đào, Văn Khiêm
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00542naa a2200169 4500
005 20170116205852.0
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
100 1 |a Bùi, Thị Thu Hòa 
245 1 0 |a Phân tích kinh tế chính sách thủy lợi phí /  |c Bùi Thị Thu Hòa, Đào Văn Khiêm 
653 |a Chính sách miễn giảm thủy lợi phí 
653 |a Thủy lợi phí 
653 |a Phân tích kinh tế 
700 1 |a Đào, Văn Khiêm 
773 0 |g 2016, Số 14, tr.31-34  |t Kinh tế và Dự báo 
942 |2 ddc  |c BT 
999 |c 55780  |d 55780