Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2002

Sách giới thiệu những bài tham luận tại Hội nghị thông báo Khảo cổ học hàng năm, thông báo về những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2002

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Trung tâm KHXH & NVQG. Viện Khảo cổ học
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 930.1 Nh556p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn