Tổng mục lục những phát hiện mới về khảo cổ học (1972-2001)

Tổng mục lục các bài thông báo về những phát hiện, nghiên cưú mới nhất của các nha nghiên cưú khảo cổ học trên toàn quốc từ năm 1972 đến 2001

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Trung tâm KHXH & NVQG. Viện Khảo cổ học
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 930.1 T455m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn