Tục ngữ so sánh

Sách giới thiệu và so sánh 838 câu tục ngữ Việt Nam với gần 3000 tục ngữ Anh, Pháp, Esperanto và được sắp xếp theo thứ tự vần chữ cái

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.9 T506n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn