Các luật và pháp lệnh về hình sự, dân sự

Sách giới thiệu Bộ luật dân sự của nước CHXHCN Việt Nam, các luật, pháp lệnh và các nghị quyết liên quan đến việc thi hành luật hình sự và dân sự, lĩnh vực pháp luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Sách rất hưũ ích với các nhà nghiên cưú và thực thi pháp luật...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!