Việt Nam văn minh sử (Tập thượng - Từ nguồn gốc đến thế kỷ X): Lược khảo\

Sách viết về nguồn gốc dân tộc Việt Nam từ thời bộ lạc thuỷ tổ từ nguồn gốc ban đầu đến cuối đời vua Hùng Vương, những dẫn chứng nghiên cưú đi tìm nguồn gốc từ bộ lạc Giao Chỉ đến việc đặt tên nước là Văn Lang... thời gian lịch sử của từng thời kỳ và sự đặt tên do đâu mà có...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Siêu
Đồng tác giả: Nguyễn, Hào Hùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7 V308n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn