Trích dẫn APA

Nguyễn, V. K. Phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Văn Kỷ. Phát Triển Bền Vững Trên địa Bàn Tỉnh Hải Dương.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Văn Kỷ. Phát Triển Bền Vững Trên địa Bàn Tỉnh Hải Dương.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.