Những vấn đề văn học và ngôn ngữ học: 30 năm thông tin các khoa học ngữ văn\

Sách giới thiệu một số công trình nghiên cứu dưới dạng tổng thuật về văn học và ngôn ngữ học đã được công bố trong 30 năm qua của Phòng Thông tin các khoa Ngữ văn thuộc Viện Thông tin Khoa học Xã hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Sơn
Tác giả tập thể: Trung tâm Thông tin KHXH&NV Quốc gia. Viện Thông tin Khoa học xã hội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 807 Nh556v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn