Trích dẫn APA

Nguyễn, T. D. T. Ứng dụng MACC trong xây dựng chính sách tăng trưởng xanh của một số nước trên thế giới.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Thị Diệu Trinh. Ứng Dụng MACC Trong Xây Dựng Chính Sách Tăng Trưởng Xanh Của Một Số Nước Trên Thế Giới.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Thị Diệu Trinh. Ứng Dụng MACC Trong Xây Dựng Chính Sách Tăng Trưởng Xanh Của Một Số Nước Trên Thế Giới.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.