Reading in strategic management\

Sách tập hợp 40 bài báo của nhiều tác giả thảo luận về quản lý chiến lược doanh nghiệp, trình bày vai trò của quản lý tổng thể, của lập kế hoạch chiến lược, giải thích cách lập chiến lược, kỹ thuật phân tích kịch bản, các khía cạnh của chiến lược tổng hợp, giới thiệu sự phân tích và thực hiệu quản l...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Arthur A.Thompson
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Illinois: Irwin, 1990
Phiên bản:xb.lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658.4 R200d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn