Dân tộc học đại cương\

Sách giới thiệu những nội dung cơ bản của bộ môn Dân tộc học từ đối tượng, nhiệm vụ, lịch sử hình thành, các tiêu chí để xác định tộc người, các loại hình cộng đồng người, các vấn đề chung của xã hội nguyên thuỷ, các hình thái tôn giáo sơ khai đến một số vấn đề các chủng tộc và hệ ngữ trên thế giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Sĩ Giáo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Giáo dục, 2002
Phiên bản:Tái bản lần thứ 6
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.89 D121t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn