Qui định mới về việc làm và hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Sách hệ thống các văn bản pháp luật của nhà nước qui định về hợp đồng lao động, việc làm sau khi Bộ luật Lao động được sửa đổi, bổ sung năm 2002

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 Qu300đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn