Một số vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam\

Sách giới thiệu những kinh nghiệm của thế giới về các mô hình công nghiệp hóa; xu hướng phát triển chủ yếu của nền kinh tế thế giới và tác động của nó đến các nước công nghiệp hóa muộn; phân tích mối quan hệ giữa phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và vấn đề CNH, HĐH; làm rõ cơ sở khoa học...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Hoài Nam
Tác giả tập thể: Viện Kinh tế học
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2003
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9597 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn