Lịch sử Việt Nam 1858 - 1896\

Sách giới thiệu bối cảnh lịch sử xã hội Việt Nam trước 1858 khi là một quốc gia độc lập, toàn vẹn lãnh thổ; trình bày diễn biến cuộc chiến xâm lược của liên quân Pháp-Tây Ban Nha vào Đà Nẵng, hình thái chiến tranh và đối sách của triều đình; tình hình đất nước trong thời gian 1867-1874, 1874-1884, c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Quang Trung
Tác giả tập thể: Trung tâm KHXH&NV Quốc gia. Viện Sử học
Đồng tác giả: Nguyễn, Ngọc Cơ, Vũ, Huy Phúc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn