Trí thức Nam Bộ trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954)\

Sách phân tích bối cảnh lịch sử xã hội và sự hình thành đội ngũ trí thức Nam Bộ giai đoạn trước Cách mạng Tháng 8 1945; trình bày quá trình xây dựng lực lượng trí thức, những hoạt động của họ đóng góp cho công cuộc kháng chiến chống Pháp, phân tích đặc điểm, vai trò của đội ngũ trí thức Nam Bộ trong...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồ, Sơn Diệp
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.552 Tr300t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn