Một số hình ảnh về hoạt động của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Thông tấn xã , 2016
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.2309 M450s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn