Một số điểm tiến bộ của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 /

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao, Vũ Minh
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00460naa a2200133 4500
005 20170227204831.0
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
100 1 |a Cao, Vũ Minh 
245 1 0 |a Một số điểm tiến bộ của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 /  |c Cao Vũ Minh 
653 |a Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
773 0 |g 2016, Số 2, tr.19-26  |t Nhà nước và pháp luật 
942 |2 ddc  |c BT 
999 |c 56425  |d 56425