Sở hữu đất đai trong Hiến pháp Việt Nam và một số kiến nghị hoàn thiện /

Lưu vào:
Tác giả chính: Đinh, Thanh Phương
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!