Trích dẫn APA

Nguyễn, Đ. D. Một số ý kiến về Dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Đăng Dung. Một Số ý Kiến Về Dự Thảo Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Đăng Dung. Một Số ý Kiến Về Dự Thảo Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.