Sự phát triển của thương mại tự do trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái: Luận án Phó Tiến sĩ kinh tế\

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương, Mạnh Tiến
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Trường Đại học Thương mại, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn