Sự hạn chế quyền lực nhà nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đăng Dung GS.TS.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Đại học Quốc Hà Nội , 2014
Phiên bản:Tái bản lần thứ nhất
Series:Tủ sách khoa học
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 321 S550h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn