Trích dẫn APA

Doãn, C. (2016). Vấn đề triết học trong tác phẩm của C.Mác - Ph.Ăngghen - V.l.Lênin. Hà Nội: Chính trị Quốc gia.

Chicago Style Citation

Doãn, Chính. Vấn đề Triết Học Trong Tác Phẩm Của C.Mác - Ph.Ăngghen - V.l.Lênin. Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2016.

Trích dẫn MLA

Doãn, Chính. Vấn đề Triết Học Trong Tác Phẩm Của C.Mác - Ph.Ăngghen - V.l.Lênin. Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2016.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.