Vấn đề triết học trong tác phẩm của C.Mác - Ph.Ăngghen - V.l.Lênin /

Lưu vào:
Tác giả chính: Doãn, Chính (PGS.TS.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2016
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Mô tả vật lý:624 tr. ; 24 cm.
Số ISBN:9786045727119