Đạo đức công chức trong thực thi công vụ /

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Thành Can PGS. TS. (Chủ biên)
Corporate Authors: Nguyễn Lệ Hằng, Ngô Văn Trân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Tư pháp , 2017
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 172.2 Đ108đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn