Bộ tài liệu lưu trữ, kỷ yếu luật thủ đô Quyển 1: Giới thiệu tổng quan về dự án Luật Thủ đô và chính sách đặc thù của Thủ đô Hà Nội

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Tư pháp , 2016
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 349.597 B450T
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn