Trích dẫn APA

Huỳnh, C. B. (2016). Lịch sử Việt Nam cổ trung đại (Tái bản có bổ sung.). Huế: Thuận hóa.

Chicago Style Citation

Huỳnh, Công Bá. Lịch Sử Việt Nam Cổ Trung đại. Tái bản có bổ sung. Huế: Thuận hóa, 2016.

Trích dẫn MLA

Huỳnh, Công Bá. Lịch Sử Việt Nam Cổ Trung đại. Tái bản có bổ sung. Huế: Thuận hóa, 2016.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.