Lịch sử Việt Nam / Tập 12 - Từ năm 1954 đến năm 1965

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đức Cường (Chủ biên)
Đồng tác giả: Nguyễn Hữu Đạo, Lưu Thị Tuyết Vân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2017
Phiên bản:Tái bản lần thứ nhất có bổ sung, sửa chữa
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7041 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn