Lịch sử Việt Nam / Tập 13 - Từ năm 1965 đến năm 1975

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Nhật (Chủ biên)
Đồng tác giả: Đỗ Thị Nguyệt Quang, Đinh Quang Hải
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2017
Phiên bản:Tái bản lần thứ nhất có bổ sung, sửa chữa
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7043 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn