Lịch sử Việt Nam / Tập 15 - Từ năm 1986 đến năm 2000

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Ngọc Mão (Chủ biên)
Đồng tác giả: Lê Trung Dũng, Nguyễn Thị Hồng Vân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2017
Phiên bản:Tái bản lần thứ nhất có bổ sung, sửa chữa
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7044 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn