Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo /

Lưu vào:
Đồng tác giả: Tô Huy Rứa, Hoàng Chí Bảo (Đồng chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 Ngh305c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn