Sự tác động của nhà nước đối với thị trường trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay: Luận án Tiến sĩ kinh tế\

Lưu vào:
Tác giả chính: Tô, Thị Tâm
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Học viện CTQGHCM, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn