Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kỳ mới /

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thế Trung (Chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 T106c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn