Đại Việt sử ký toàn thư: Bản in Nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính hòa thứ 18 (1697)

Lưu vào:
Đồng tác giả: Nguyễn Khánh Toàn (Giới thiệu), Phan Huy Lê (Khảo cứu), Ngô Đức Thọ, Hoàng Văn Lâu
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học , Công ty Văn hóa Đông A 2017
Phiên bản:Đông A tái bản lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7 Đ103v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn