Những tay tiếp thị là kẻ nói dối /

Lưu vào:
Tác giả chính: Godin, Seth
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Lao động ; Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980 books , 2017
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658.8 Nh556t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn