Sử dụng đồng bộ các công cụ chủ yếu để điều tiết thị trường một số mặt hàng nhạy cảm những năm trước mắt ở Việt Nam: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Bộ Thương mại. Viện nghiên cứu thương mại
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Bộ thương mại, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn