Chủ nghĩa Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới của Việt Nam /

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Hữu Nghĩa GS.TS.NGND
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.434 Ch500n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn