Hệ thống cảng thị trên sông Đàng Ngoài: Lịch sử ngoại thương Việt nam thế kỷ XVII - XVIII /

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Thị Thùy Lan
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ; 2018
Phiên bản:Tái bản lần thứ 1
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7027 H250t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn