Trích dẫn APA

(2017). Hồ Chí Minh ngày này năm xưa (Tái bản có sửa chữa, bổ sung.). Hà Nội: Chính trị Quốc gia.

Chicago Style Citation

Hồ Chí Minh Ngày Này Năm Xưa. Tái bản có sửa chữa, bổ sung. Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017.

Trích dẫn MLA

Hồ Chí Minh Ngày Này Năm Xưa. Tái bản có sửa chữa, bổ sung. Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.