Hồ Chí Minh ngày này năm xưa

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017
Phiên bản:Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Miêu tả tài liệu:Tạp chí Xưa và Nay
Mô tả vật lý:1120 tr. ; 24 cm.
Số ISBN:9786045734902