Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc sau Đại hội XVIII Đảng cộng sản Trung Quốc và gợi mở đối với Việt Nam /

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Thế Anh (Chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2018
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.7490 C103c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn