Định hướng và các giải pháp phát triển thị trường và hoạt động thương mại của các tỉnh Tây Nguyên đến năm 2010: Đề tài nghiên cứu cấp Bộ

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Bộ Thương mại. Vụ Phát triển thương nghiệp miền núi
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Bộ thương mại, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn