Trích dẫn APA

Vũ, N. K. (2018). Lê Lợi, Nguyễn Trãi và đất Lam Sơn. Hà Nội: Văn hóa dân tộc.

Chicago Style Citation

Vũ, Ngọc Khánh. Lê Lợi, Nguyễn Trãi Và đất Lam Sơn. Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2018.

Trích dẫn MLA

Vũ, Ngọc Khánh. Lê Lợi, Nguyễn Trãi Và đất Lam Sơn. Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2018.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.