Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam /

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Đăng Dung
Đồng tác giả: Đặng Minh Tuấn, Vũ Công Giao
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội , 2018
Phiên bản:Tái bản lần thứ 7 có sửa chữa, bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 342.02 Gi108t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn