Trích dẫn APA

Nguyễn Đăng Dung, Đặng Minh Tuấn, & Vũ Công Giao. (2018). Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam (Tái bản lần thứ 7 có sửa chữa, bổ sung.). Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chicago Style Citation

Nguyễn Đăng Dung, Đặng Minh Tuấn, and Vũ Công Giao. Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam. Tái bản lần thứ 7 có sửa chữa, bổ sung. Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.

Trích dẫn MLA

Nguyễn Đăng Dung, Đặng Minh Tuấn, and Vũ Công Giao. Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam. Tái bản lần thứ 7 có sửa chữa, bổ sung. Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.