Chính sách công - Lý luận và thực tiễn /

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao, Quốc Hoàng
Đồng tác giả: Nguyễn Đỗ Kiên
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Tư pháp , 2018
Phiên bản:Tái bản lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 320.6597 Ch312s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn